Modele efektywnej szkoły

février 19, 2019 − De admin_trans − dans Non classé − Pas de Commentaires

Uczniowie, którzy kształcą się w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach: monter Sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i Elektryk Oprócz zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania mają Możliwość uczęszczania na Zajęcia Dodatkowe realizowane w ramach projektu « szkoły nowych możliwości-modernzacja Kształcenia zawodowego » współfinansowanego ze środków UE. Dla uczniów Tego kierunku przewidziano następujące Zajęcia pozaszkolne:-język Niemiecki branżowy, podczas którego mlodzieź kształci swoje Umiejętności lingwistyczne, ze szczególnym naciskiem na słownictwo fachowe związane z zawodem, w którym podjęli naukę; -montaż i Serwis urządzeń solarnych, w trakcie których Uczniowie poznają zasady instalacji urządzeń do pozyskiwania energii; -Oze szansą na pracę – mlodzieź uczy się wykorzystywać wiedzę i Umiejętności związane z pozyskiwaniem odnawialnych ćródeł energii do zwiększenia swoich szans na karierę zawodową na lokalnym rynku pracy; -Wykorzystanie Informatyki w dessin technicznym i kalkulacji kosztów, podczas którego b, ą się uczyli zastosowania Technik il ne kosztorysowania, kalkulacji kosztów oraz wykonywania projektów Technicznych urządzeń i Sieci Energetyki odnawialnej; -fizyka plaisanterie Pasją – Zajęcia dla entuzjastów przedmiotów ścisłych, podczas których pogłębiają wiedzę związaną z prawami fizyki; -Zajęcia Doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego-podczas spotkań z doradcami zawodowymi mlodzieź Przygotowuje teczkę z dokumentami aplikacyjnymi oraz planuje dalszy przebieg Kariery Zawodowej. Poza w/w zajęciami zaplanowano też wyjazdy edukacyjne je zawodoznawcze faire: Centrum nauki Kopernik, Dubienki i Grabowca, Porąbki Żar k/Siedliszczek, Wroclaw Ławia. Celem wszystkich wyjazdów jest zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania energii ze ćródeł odnawialnych oraz funkcjonowania urządzeń z tym związanych, NP. biogazowi. Uczniowie mają też szansę uczestniczyć w płatnych stażach wakacyjnych des i Zagranicznych (Niemcy) odbywających się w firmach związanych z bien Oze. Uczniowie w ramach projektu Unijnego « Edukacja i Praca to się opłaca » uczestniczyć BW. a. Uczestnicy staży otrzymają Wynagrodzenie. Wydział zarządzania szkoły Wyższej im. Pawła włodkowica w płocku MSM do udziału w konferencji Naukowo-biznesowej na temat efektywna komunikacja w biznesie.

PROBLEMY, WYZWANIA, STRATEGIE, która odbędzie się w dniach 19-20 Marca 2019 Roku. Realizując badanie zapewniliśmy poufność wszelkich zebranych danych. Rozmowy przeprowadzone w trakcie Badania, byly całkowicie anonimowe, co oznacza, że Dane szczypior nie byly kojarzone z wypowiedziami konkretnymi. Badanie ma DWA komponenty omówione Niezależnie poniżej. Rozmawialiśmy z różnymi osobami związanymi ze Szkołą je społecznością lokalną: rodzicami, uczniami ostatnich Klas, dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem/psychologiem szkolnym, mieszkańcami, przedstawicielami jednostki czasu odpowiedzialnego za sprawy oświaty, osobami znaczącymi w Społeczności lokalnej, absolwentami szkoły.